sencho_lezi.jpgRezultati i poredak su u TABELI na stranicama lige. Slike su na galeriji.