prije_zadnjeg.jpg

 

U ukupni poredak Istarske zimske lige ulazi pet najboljih rezultata, a u ukupni poredak Zimskog kupa Istre i Kvarnera tri. Kako izgledaju poredak lige i kupa ako dosadasnjim rezultatima oduzmemo najslabijeg, pogledajte u sljedecim dokumentima:

 

o poredak lige, cetiri najbolja rezultata (od pet kola): xls zimskaliga0809_minus

o poredak kupa, dva najbolja rezultata (od tri kola): xls kup08-09_minus