Kako je ©uki rekao da se mogu ubacivati najave, ovim putem sam se oslobodio straha, straha od pogreąaka, te odlučio najaviti ovu značajnu manifestaciju.
Ona je već proąla, jučer.
Naziv pijanka ima zbog toga jer su se popile velike količine vode, da ne bude krivih pogleda na.
(idem sad na glavni tekst)
(u biti ne idem, jer ću vidjeti najprije kako izgleda ovo, pa ću reply-at)