U nedjelju, 11. rujna 2005. odrľava se Porečki maraton- "maraton Laguna"

detalje pogledajte na: http://www.porecmarathon.com/