Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila
1. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju
punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja ili uz potvrdu roditelja ili staratelja.
2. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne
natjecatelje.
3. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu
odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i
sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo
natjecanje sadrži.
4. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na
organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
5. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene
stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
6. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.
Članak 2.: Kategorije i ukupni poredak
1. Na trekking utrci Brtonigla 2013. natjecatelji se mogu natjecati u tri težinske kategorije: Ultra(duga staza) , Planinarska (srednja staza), Fun and Run(kratka staza)
2. Ukupni poredak u utrci odvojen je po težinskim kategorijama: Ultra , Planinarska, Fun and Run
3. U svim kategorijama ukupni poredak odvojen je za muškarce i žene.
Članak 3.: Mjerenje vremena
1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
2. Organizator utrke je službeni mjerioc vremena.
3. Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.
4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija ili se natjecatelj upućuje na skraćenu stazu ako organizator to navede u instrukcijama.
Članak 4.: Savladavanje staze
1. Natjecatelji su dužni kontrolne točke čekirati(potvrditi) numeričkim redosljedom od prve ka zadnjoj ukoliko organizator izričito ne dozvoli suprotno
Članak 4.: Prijava za utrku
1. Prijava: isključivo putem on-line prijavnice na našoj web stranici.
2. Prijave su određene krajnjim datumom.
3. Poslije krajnjeg datuma prijave se ne zaprimaju.
4. Prijava za sudjelovanje na utrci smatra se važećom kada natjecatelj uplati startninu do
krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator utrke.
Članak 5.: Uplata startnine za utrku
1. Uplata startnine moguća je jedino putem uplate na račun organizatora osim u iznimnim slučajevima kada organizator odluči drugačije.
2. Neuplaćivanjem startnine do krajnjeg datuma određenog od strane organizatora prijava
neće biti važeća, a natjecatelj neće biti na konačnoj listi natjecatelja te nema pravo
sudjelovanja na utrci.
3. Uplati li natjecatelj startninu a odustane od natjecanja do datuma kojeg je odredio
organizator, (i o tome OBAVEZNO obavijesti organizatora utrke) organizator utrke obavezan
je vratiti iznos od 50% uplaćene startnine.
4. Odustane li natjecatelj od natjecanja poslije krajnjeg datuma kojeg je odredio organizator
uplaćena startnina se ne vraća.
Članak 6.: Nagrade Ultra kategorija:- prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji –medalje, nagrade sponzora, novčane nagrade
Planinarska kategorija – prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji- medalje, nagrade sponzora Fun and Run kategorija- prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji- medalje, nagrade sponzora
Članak 7.: Obavezna oprema
1. Za Planinarsku i Ultra kategoriju (Fun and Run nema obavezne opreme)
- kompas
- čeona lampa
- mobitel
- komplet prve pomoći i astro folija
- zviždaljka
2. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke. 3. GPS sa kartama NIJE DOZVOLJEN! Članak 8.: Obavezni dokumenti
1. Natjecatelji sa sobom moraju imati sljedeće dokumente (ili njihove kopije):
a) Osobna iskaznica
b) potvrda o Zdravstvenom osiguranju (zdravstvena knjižica).
Članak 9.: Pravila diskvalifikacije
1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje pravila utrke
2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te
uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te
zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena ako je ono propisano.
Članak 10.: Penali – kazneno vreme
1. Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobija 30 kaznenih
minuta.
2. U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.
3. Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom
vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i/ili dodavanju penala.
Članak 11.: Odustajanje
1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
3. Organizator utrke osigurati će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu
medicinsku pomoć.
Članak 12.: Ekološka pravila
1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagadivati okoliš te uništavati okolnu floru i
faunu.
2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju
na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji
između starta i cilja utrke.
4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se
neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama.
Članak 14.: Sigurnost
1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenih u pravilima utrke.
5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći
natjecateljima u nevolji.
6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijedjenog u brzom vremenskom roku zbog
nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvijeta.
7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko
smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10
sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju
oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke
od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati
znakove.
Članak 15.: Promjena staze
1. Organizator pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti
vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena
sigurnost natjecatelja.
Članak 16.: Protesti i žalbe
1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku
natjecanja. Najkasnije 24 sata nakon završetka utrke.
2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 2 dana nakon primljene žalbe.
Članak 17.: Suglasnost o medijskoj slobodi
1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski
materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih
snimljenih video i foto materijala.