Okupljanje u Rapcu je u 13 h, 01.01.2014.

Iz Pazina se kreće u 11:30 h sa trga.

http://www.youtube.com/watch?v=5WbjLufB-J0