Pozicija startni broj vrijeme Ime
1 10 0:17:40 Robi Juričić
2 58 0:17:44 Andraž Hribar
3 21 0:17:50 Tihomir Bobolanović
4 30 0:18:02 Robert Radojković
5 31 0:18:23 Luciano Delazzer
6 18 0:18:48 Ivan Stanić
7 13 0:19:53 Srđan Božić
8 73 0:20:19 Sandi Lukšić
9 38 0:20:21 Igor Rabar
10 43 0:20:32 Daniel Roša
11 9 0:21:01 Branko Vozila
12 33 0:21:02 Marko Ražman
13 72 0:21:16 Luka Peruško
14 15 0:21:51 Kristijan Matejčić
15 66 0:22:10 Sandi Kurelić
16 60 0:22:13 Emil Beus
17 52 0:22:50 Katarina Obrovac
18 53 0:22:59 Alfred Širol
19 17 0:23:00 Daliborka Dokić
20 11 0:23:04 Daniel Vidan
21 55 0:23:18 Senka Senković
22 45 0:23:24 Goran Krstić
23 71 0:23:35 Vedrana Maršić
24 74 0:23:56 Luka Pregaro
25 76 0:24:04 Slađana Pavšić
26 56 0:24:49 Emanuel Radolović
27 64 0:25:11 Laura Berkarić
28 24 0:25:13 Ivan Lončar
29 16 0:25:18 Robert Laković
30 23 0:25:25 Gracijela Hrastić
31 35 0:25:38 Toni Benčić
32 14 0:26:25 Tina Kalac
33 68 0:27:45 Igor Šimunović
34 62 0:28:07 Ina Andresen
35 32 0:30:23 Mato Tomić
36 20 0:31:47 Slaven Pavletić
37 37 0:32:24 Mirjana Baletić
38 34 0:32:25 Marko Milanović
39 67 0:40:21 Ivan Gašparac
40 50 0:40:22 Goran Gašparac
41 54 0:41:00 Zita Brajković
42 65 0:41:02 Ivica Brajković
43 2 0:41:03 Barbara Spremo Hodžić
44 3 0:41:04 Suri Spremo Hodžić
45 44 0:41:05 Ivan Ladavac
46 42 0:41:06 Jan Ladavac
47 41 0:41:07 Suzi Ladavac
48 39 0:41:09 Ronald Ladavac
49 12 0:48:10 Noa Šuran
50 6 0:48:10 Tara Spremo Hodžić
51 8 0:48:10 Ivica Šuran
52 40 0:59:00 Sara Brajković
53 41 0:59:00 Lukas Brajković