ili KITA 3 kako bi je nazvao Moreno... Dakle, Mauro nastavi...