Ovu subotu, neš ti u 9.00 . Dvojke. Šestar zabijemo u Pazin, krug od 18 kilometara(valjda ako ne i koji više), odabere se 10-tak točaka di sječe kružnica putove i start od tamo a cilj u Pazinu.  Prijave na startu ispod ure na trgu u 8.55 do 8.56.

Ja bin još doda koju kontrolnu na svakoj dionici da se izbjegnu asfalti. 
Nagrade za prve 127 000 kuna. Zadnji streljanje.