Montaža i testiranje adventure poligona na cerovljanskim barama.