21. siječnja 2005. odrľana je Osnivačka skupątina sportskog druątva Trickeri.

Dvadeset godiąnja tradicija iz ex Save Vukelića street pretvorila se u udrugu. (Arbo)

Osnovni nam je cilj koordinirati ľelje i aktivnosti totalnih početnika i onih skroz napaljenih rekreativaca kako bi podigli nivo rekreativnog sporta u gradu i okolici. Otvoreni smo prema raznim sportskim afinitetima, a ľelimo spojiti ljude sličnih rekreativnih interesa u konkretnim akcijama. (Senad)

Outdoor sportovi su u prvom planu: trekking, trčanje (polumaraton, maraton), plivanje, pustolovne utrke, brdski biciklizam, triatlon.

Osnivačku skupątinu su činili:

Kristina Jurić
Mauricio Krizmanić
Alfred ©irol
Ilija Pavlović
Ivica ©uran
Ranko Grković
Goran Krstić
Sanda Hodľić
Bojana Benazić
Vedran Močibob
Senad Hodľić
Ivica Brajković
Marina Kustić
Tomislav Čubrić

Za predsjednika je izabran Senad Hodľić, potpredsjednik je Ilija Pavlović, a tajnik Tomislav Čubrić.

Broj članova već se povećao, a popis se moľe vidjeti na stranici 'članovi'. Popis će se redovno aľurirati.