10_01_01_novogodisnje_kupanje_Rabac

http://www.nasifoji.com/2,60,prvo-kupanje--pazinjani-hrabriji-od-labinjana-a-zene-od-muskaraca.aspx