Piąete tekst u 'Message' i kliknete na 'Shout', za deset sekundi će se osvjeľiti ekran ili ga moľete osvjeľiti klikom na 'Refresh'.
Ovo nije pravi chat, ali će posluľiti.