P91100631
Mješoviti timovi poredak
1.  Ranko Grković, Maur Hek, Ivana Milošević
2. Suzi Šajina,Davor  Zorko, Dora Badurina Šuran
3. Moreno Mohorović, Moreno Bartolić, Sanela Križmanić

Ukupni poredak

T1 REZ BICIKLA T2 REZ TRČANJE CILJ
11 Tihomir Bobolanović, Aleš Hrvatin, Ivan Stanić 0:26:51 0:49:41 1:16:32 0:38:42 1:55:14
9 Dejan Špoljarić, Sanjin Sirotić, Branko Vozila 0:29:56 0:49:06 1:19:02 0:42:05 2:01:07
8 Davor Roce, David Ivaninić, Vanja Jekić 0:29:12 0:56:48 1:26:00 0:41:44 2:07:44
5 Senad Hodžić, Simon Krizmanić, Mauricio Krizmanić 0:30:15 1:00:55 1:31:10 0:40:56 2:12:06
10 Ivan Lončar, Martin Čotar, Milohanić 0:35:23 0:59:07 1:34:30 0:41:10 2:15:40
7 Valter Putinja, Goran Ivančić, Roberto Marinčić 0:38:57 0:57:12 1:36:09 0:43:08 2:19:17
4 Nikola Matić, Nenad Carić, Tino Smoković 0:36:04 1:01:56 1:38:00 0:41:22 2:19:22
12 Ranko Grković, Maur Hek, Ivana Milošević 0:33:18 0:58:22 1:31:40 0:49:56 2:21:36
1 Andrija Lukež, Alfred Širol, Srđan Božić 0:41:21 1:00:52 1:42:13 0:47:37 2:29:50
3 Ivica Šuran, Ilija Pavlović, Emanuel Radolović 0:44:26 1:42:32 2:26:58 0:49:38 3:16:36
2 Suzi Šajina,Davor  Zorko, Dora Badurina Šuran 0:53:59 1:08:26 2:02:25 1:17:57 3:20:22
6 Moreno Mohorović, Moreno Bartolić, Sanela Križmanić 0:45:40 1:26:55 2:12:35 1:11:10 3:23:45